เสื้อกล้ามทอม Merci-Tom

แตกต่างด้วยดีไซน์ & คุณภาพ

เสื้อกล้ามทอมครึ่งตัว แบบ1 เนื้อผ้าเส้นใยธรรมชาติ

เสื้อกล้ามทอมครึ่งตัว แบบ2 เนื้อผ้าไมโครโพลีสแปนเด็กส์

เสื้อกล้ามทอมเต็มตัว